S.S.S.

Domain(alan adı), internette yer almak için sahip olmamız gereken kimlikdir. Yani alan adları web sitemizin adı ve adresidir. Bu adres olmadan ziyaretçiler sitemize ulaşamazlar.
İnternet ortamında e-postaların,web sitesine ait dosyaların veya paylaşıma açılan dosyaların barındırıldığı, internet sunucuları tarafından site sahibine ayrılmış olan alanlardır.
Sitenizin sürekli olarak erişilebilir olması ve e-postalarınızın posta kutunuza sorunsuz olarak ulaşabilmesi için, web sitenizin heran internete bağlı ve sürekli erişilebilir durumda olan bir bilgisayar üzerinde depolanması şüphesizki sağlıklı bir hizmet vermeniz için oldukça önemlidir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile her şirkete web sitesi yapma zorunluluğu gelmekte ve tasarı ile birlikte bir çok yenilik sağlanmaktadır.
Her sermaye şirketine web sitesi kurma zorunluluğu getiren tasarıya göre, şirketler, siteye şirketle ilgili bilgiler, belgeler, raporlar, tablolar ve çağrılar yerleştirebilecek. Sermaye şirketleri, web sitelerinde yanlış bilgilere yer vermeleri durumunda cezai ve hukuki sorumlulukla karşılaşacak.

Madde 1502

Her sermaye şirketi bir web sitesi oluşturmaya ve sitenin belirli bir bölümünü, şirketin kanunen yapması gereken ilânlarına, paysahipleri ve ortakları açısından önem taşıyan açıklamalarına, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıkları ve yapılması ile ilgili, ortaklara sunulması gereken belgelerin açıklanmasına, bu kurullara ilişkin davetlerin yapılmasına, oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen hizmet ve bilgilerin sunulmasına, bilgi almaya yönelik sorulara, verilen bilgiye ve benzeri diğer işlemler ile bu kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara tahsis etmek zorundadır.ayrıca, finansal tabloları, bunların dipnotları, yıllık rapor, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklaması, denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporları ve yetkili kurul ve bakanlıkların istedikleri pay sahiplerinin ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak şirketin cevap ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır.bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün sonuçlarını doğurur. ceza hükümleri saklıdır.finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.
Web sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış kısmının ticaret siciline kaydı da dahil olmak üzere, bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş bulunan bu kısmının herkese açık nitelik taşıdığı, burada yer alan mesajlar ile bilgilerin ilgililere yönlendirilmiş açıklamalar ve hukukî iradeler olduğu, sitenin bu kısmına ulaşılmasının usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar sanayi ve ticaret bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
Web sitesinin bu maddenin amaçlarına tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde yönlendirilmiş mesajı ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak kanuna ve yukarıda anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir.
Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. web sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya yapıştırılır. daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır.

Müşterileriniz de tıpkı sizin gibi çok yoğunlar ve bireysel mutlulukları için seçimlerinde en yüksek verimi ve doyumu elde etmenin peşindeler. Sizden istedikleri sadece bir web adresi! Tamam, anlattıklarınız ilgilerini çekti ama şimdi çok meşguller, size adapte olabilecekleri zaman en fazla 10 dakika!
Adaptasyon Başlıyor

Sizi aralıksız 7gün 24 saat temsil eden biri var! web tasarımı kumsaatiHakkınızda, anlatmak istediğiniz ne varsa ve nasıl sunmasını istiyorsanız öyle sunan biri… Dünyanın her yerinden her insanın her saat ulaşabildiği bir ofisiniz var, siz orda olsanızda olmasanız da.

İnternet çağımızın vazgeçilmez bir teknolojisidir, bilgi ve haber paylaşımının en yaygın yoludur. Üstelik bu devasa ağını her an daha da genişleterek yoluna devam etmektedir.

Bu kadar hızlı gelişmesi ve yaygın kullanılıyor olması hepimizi özellikle de firmaları ister istemez birer web sitesi sahibi olmaya mecbur bıraktı. Aslına bakarsanız web sitesi edinme, yasal zorunluluk olmadan çok önce şartları ve imkanlarıyla zaten bir zorunluluk halini almıştı.

Web sitesi edinmenin getirdiği şartlar ve imkanlardan bahsedelim;
Yaygın Kullanılması

İletişim, haberleşme ve bilgi paylaşımına sahip bir çoğunluk varsa ve siz bu kitlenin dışında kalıyorsanız çok kısa sürede yaşamın akışına yetişemezsiniz. Yaşam dediğiniz şey haberdar olmakla başlar, haberdar olduklarınızı sindirip, birikiminize eklemekle devam eder ve biriktirdiklerinizi paylaşmakla son bulur. Bu yaşamın özet bir döngüsüdür. İşte bunun içinde yer almak, bahsettiğimiz “şartlar” dan biridir.
Müşteriniz şimdi çok meşgul!

Ticari hayatın içindesiniz. ürün ya da hizmet sunuyorsunuz. Bunu mümkün olduğunca fazla müşteri adayına tanıtmanız gerekecek. Görsel, işitsel veya yazılı fazlasıyla reklam seçeneğiniz var tabii. Reklam araçları tanıtımınız ve hafızalarda yer etmeniz açısından müthiştir. Ancak bu seçenekler ciddi maliyetler getirdiği için kısa sürelidir, sürekli bir mevcudiyetten bahsedemeyiz, ayırdığınız bütçe kadar ömrü vardır.

Şunu önemle vurgulamak gerekir ki bir web sitesi edinmek ile reklam araçlarını kullanmayı kıyaslamak, ayrı kulvarda yer aldıkları için mümkün değildir. Sadece, kıyaslamaya kalkanlar açısından bu bakış açısının hatalı olduğu mesajını vermeye çalışıyoruz.

web tasarım müşterisiEkibiniz hazır, kataloglarınız, kartvizitiniz herşey muntazam, rotanız belli ve yoğun bir şekilde ürün/hizmetinizi tanıtıyorsunuz. Birebir ziyaretler çok etkilidir ve zemin uygunsa sizi o an satışa gştürebilecek kadar hızlı sonuç verebilir. Yine web sitesi edinmenizle birebir ziyaretlerinizi kıyaslamanın aynı sebeple anlamsız olduğunu belirtelim.

Bugünün iş temposunu biliyoruz. Birebir ziyaretleriniz, müşteri adayınızın yoğun temposu içerisinde, onun işini aksatmadan, firmanızı ve ürününüzü ona beğendirmeniz, güven duymasını sağlamanız hatta satmanız için ne büyük bir ustalık gerekir. Kendi zamanınızla birlikte müşterinizin zamanını kontrol altına almak ciddi bir disiplin gerektirecek.

Bütün bu detaylar aslında şuna açıklık getiriyor; kimsenin size ayıracak fazladan zamanı yok. Sizin var mı? Bu anlayış görüşmelerimizi fazlasıyla baskı altına aldı. Artık insanların ihtiyaçlarına baktığımızda “nerden para kazanırım?” yerine “nerden zaman kazanırım?” sorusu listebaşı oldu. Müşterilerinizde tıpkı sizin gibi çok yoğunlar ve nerden zaman kazanırımın peşindeler. Sizden istekdikleri ise sadece bir web adresi!

Tamam, anlattıklarınız ilgisini çekti ama şimdi çok meşgul size adapte olması en fazla 10 dakika! Ve siz bu 10 dakika içinde firmanızı, ürünlerinizi, nasıl hizmet verdiğinizi, garantinizi, sertifikalarınızı vs önemli ne varsa (ki hepsi önemli) aktarmak istiyorsunuz. Haklısınız… Diyelim ki şanslısınız ve görüşmenizi 45 dakikaya kadar uzatabildiniz. Hiç farketmez, ürünlerinize ihtiyacı olsa bile dikkatini çekeceği süre yine 10 dakika olacaktır. Çünkü şimdi çok meşguldür ve gelecek “şimdi” lerden oluşur.

Sonuç olarak sizin ustalığınız 10 dakikaya hükmedebilecek. Müşterinizin aklında kalan ise “ihtiyacım olan bir ürün bu firmada var, vaktim olunca inceleyeceğim” gibi bir dipnot olacaktır.

Vakit olduğunda incelenecek olan şey internet yaygınlaşana kadar ürün kataloglarıydı. Basılı tanıtım dokümanları da diyebiliriz. Bu dokümanların kaderini biliyoruz. Önce, görüşme esnasında bırakılan kataloglar bir süre ofiste birikir. Daha sonra, içerikleri birbirinden çok farklı olmadığı için içlerinden kuşe kağıda basılmış, kalın, kapakları dekoratif olanlar rafları süslemek için kullanılır. Hepsinin detaylıca incelenmiş olması mucizevi bir olasılıktır.

Her yıl teknoloji gelişir, bu gelişim ürünlere yansır, hizmet değişir, garanti süresi belki artmıştır, belki anonim şirket olunmuştur, yeni bir şube daha açılmıştır vs…. Kataloglar 5000 adet basılmıştır birkere, güncellenen tek şey alakası olmayan görevliler tarafından tozlarının alınmasıdır 🙂

web adresinizBugünün insanlarının, vakit olduğunda inceledikleri şeyin ne olduğunu biliyoruz. O firmaya ait web sitesi . Unutmamanız gereken en önemli şey, üzerinde web adresinizin basılı olduğu bir kartvizitinizi bırakmaktır, gerisini 24 saat kapısı herkese açık olan sanal ofisinize bırakın.

Profesyonel yaşamın içinde olmak başlıbaşına bir dinamizmdir. Değişimin sürekliliği, sahip olduklarımızın niteliklerini de etkiler. Değişim bizi sürekli canlı tutar ve değişime entegre olabilen, bize hız kazandıran, fonksiyonel olan şeyleri tercih etmemiz için bizi zorlar.
Değişim, tercihlerimizi zorluyormuş gibi görünse de aslında ona ayak uydurabildiğimiz kadarıyla hayatımızı kolaylaştırır. Örneğin faturalarımızı internetten ödeyebiliyor olmak önemli bir değişimdir. Bizi zorluyormuş gibi görünmesinin tek sebebi yeni birşey öğrenmemiz gerektiğidir. Bu değişimin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını anlatmaya bile gerek yoktur…

Bugün kullanılan teknik anlamda dinamik altyapılı dediğimiz “güncellenebilir site” den bahsetmeden önce, eski yöntemle hazırlanmış yani site sahibinin müdahale edemediği, statik yapılı bir site dahi olsa, web sitesinizin olması, sadece katalog kullanmaya oranla önemli bir değişimdir.

Çünkü 5000 adet basılmış bir kataloğa göre çok daha kolay değiştirilebilir bir yapıya sahiptir. Kataloğu yeniden dinamik?bastıracak kadar geniş bir bütçeniz olduğunu varsaysak bile yeniden 5000 kişiye o kataloğu ulaştırmak ve firmanız ya da ürününüzle ilgili değişikliği hatta bazen sadece bir adres/ telefon değişikliğini bile ulaştırmanızın yaratacağı kaosu ve kaybı tahmin edebilirsiniz.

Değişime, yeniliğe açık olmanın kimseye faydası yoktur, sadece size faydası vardır 🙂

Şimdi lütfen değişimle ilgilenin ve “dinamik site” nin ne olduğuna yakından bakın.

Tasarımı bitmiş ve dinamik altyapısı hazırlanmış bir siteye her an müdahale etmenize imkan veren, istediğiniz kadar içerik, resim, link ve modül ekleyebileceğiniz esneklikte bir web sitesine özetle dinamik site diyoruz.

Değişim, önce bir web sitesine sahip olmakla başladı. Şimdi ise sahip olduğumuz sitenin “dinamik” olması yönünde bizi zorluyor.

Şimdilik zorlanmadığını düşünen firmaların neden yanıldığını, aslında bunun arama motoru optimizasyonu açısından ne kadar faydalı bir zemin oluşturduğunu, birebir yaptığımız görüşmelerimizde detaylıca açıklıyoruz… Çünkü bu mesleki sırlarımızdan biridir 🙂

Web Sitelerini kullanılan teknoloji bakımından iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki statik web siteleri diğeri ise dinamik web siteleridir.
Dinamik Web Siteleri

Dinamik web siteleri kısaca, asp, php gibi programlama dilleriyle yazılmış ve site sahibinin içeriğini kendisinin oluşturmasına imkan veren web siteleri anlamına gelmektedir. Dinamik sitelerde bilgileriniz bir veri tabanında saklı tutulur ve istenildiği zaman kolayca düzenleme yapılabilir.

Dinamik Alt Yapımız Sayesinde Müşterilerimiz ;

Kullanıcı dostu,
Otomatik olarak arama motorlarının çalışma mantığına uygun sayfa üretmenizi sağlayan,
Sınırsız sayıda dil seçeneği, kategori,içerik ve resim ekleme imkanı veren,
bir altyapıya sahip olurlar.

Statik Web Siteleri

Statik web siteleri sürekli düzenleme imkanı olmadığından dolayı , site içeriğinin sık sık düzenlenmesinin gerekmediği, daha sınırlı sayıda sayfadan oluşan, ziyaretçi etkileşimin olmadığı, tanıtım ve bilgi amaçlı olarak inşa edilen siteler için kullanılabilecek bir sistemdir.

Statik web sayfalarını güncellemek için siteyi oluşturan sayfalara müdahele ettikten sonra tekrar internet ortamına aktarmak gerekmektedir. Dinamik sitelere oranla maliyeti daha düşük olup daha çok bilgi ve tanıtım amaçlı web sitesi talebinde bulunan şirketler için kullanılmaktadır.

Statik siteleri oluşturan sayfaların mantığı daha farklı olduğundan düzenlenmesi gereken bir bilgi, siteyi oluşturan her sayfa için ayrı ayrı yapıldığından dinamik sitedeki pratiklikten burada pek bahsedilemez. Ayrıca müşreri tarafından istenildiği anda, pratik bir şekilde yeni bilgilerin eklenmesine de imkan sağlamadığı için, bu tür siteler gün geçtikçe yerini dinamik sitelere bırakmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız

Türkiye ve dünya'da ki teknoloji liderlerinin üretmiş olduğu hardware & software en güncel sürümleri kullanarak projelerinizi üretmekte. Ürettiğimiz Projelerinizi En iyi en prestijli firmalar ile işbirliği içerisinde sizlere en kaliteli hizmeti sunmaktayız... Çözüm odaklı 7/24 destek... 0532 556 30 14

Yılmaz Mutlu İstanbul Ümraniye Grafik Tasarım - Armut